Social Media protocol

Inleiding

social-mediaHet gebruik van social media (zoals Facebook, Twitter, Whatsapp, Snapchat, Instagram, enz.) is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Om die reden vinden wij het binnen Be Quick’28 erg belangrijk dat voor iedereen duidelijk is wat wij van hem of haar verwachten bij het gebruik van die social media. Uiteraard gaat het dan om het gebruik van social media dat van invloed is of kan zijn op het werk of de voetbalclub Be Quick’28.

Voor leden van Be Quick’28 gelden dan ook de volgende uitgangspunten en richtlijnen voor het gebruik van social media. Zoals gezegd gaat het dan alleen om situaties waarbij er een overlap is (of kan zijn) tussen voetbal en privé. Als er geen raakvlak is met de club dan is dat de privé-situatie van het lid van Be Quick’28.

Maar let op: ook dan is het belangrijk om voorzichtig om te gaan met social media. Er zijn al voorbeelden van privé-uitlatingen waardoor Be Quick’28 in de problemen kwam. Vandaar de volgende uitgangspunten.

Uitgangspunten

 • Wees positief op social media;
 • Wees je als lid van Be Quick’28 bewust van de gevolgen van het gebruik van social Alles wat je via social media verspreidt staat vast, is eenvoudig terug te vinden en vaak lastig weer te verwijderen;
 • Realiseer je dat je online ook netjes met elkaar om moet gaan, net als in het gewone leven;
 • Gebruik ook op social media geen bedreigende, (seksueel) intimiderende, beledigende, discriminerende of racistische taal;
 • Respecteer de privacy van anderen;
 • Wees je er van bewust dat wat je op social media plaatst door anderen kan worden begrepen alsof je dat namens Be Quick’28 hebt geplaatst;
 • Mocht je het om één of andere reden toch nodig vinden om via social media iets te plaatsen over een onderwerp dat te maken kán hebben met Be Quick’28, dan moet je daar vooraf toestemming voor vragen bij het hoofdbestuur. Als je die toestemming hebt gekregen moet je bij het plaatsen duidelijk benoemen dat je dat op persoonlijke titel

Wat mag niet?

 • Via social media negatieve uitlatingen doen over Be Quick’28 of over leden van de club;
 • Via social media uitlatingen doen over de relaties en/of sponsoren en/of leveranciers van Be Quick’28, ongeacht waar dit over gaat;
 • Iets op social media plaatsen dat het belang van Be Quick’28 zou kunnen schaden;
 • Via social media informatie verspreiden over Be Quick’28;
 • Via social mediarechten van derden Denk hierbij bijvoorbeeld aan het plaatsen van een foto waar iemands gezicht op staat (portretrecht), een foto plaatsen die iemand anders heeft gemaakt (beeldrecht), een merk noemen of een bepaald citaat overnemen (auteursrecht);

Sancties

 • Bij overtreding van de uitgangspunten en richtlijnen uit deze code kan Be Quick’28 maatregelen treffen.
 • De inhoud van de maatregel is afhankelijk van wat je hebt gedaan en hoe ernstig dat is. Denk bijvoorbeeld aan een waarschuwing, een schorsing en/of een aangifte bij de politie. In het ergste geval of bij herhaling kan ook een schorsing of zelfs een beëindiging van het lidmaatschap volgen.
 • Eventuele schade die Be Quick’28 lijdt door overtreding van deze code kan op jou worden

Voor deze code geldt dat waar Be Quick’28 staat, dat dit ook geldt voor leden/staf die direct en indirect aan Be Quick’28 zijn verbonden. Denk bijvoorbeeld aan ouders van kinderen.

2022 Copyright Be Quick '28 | Powered By Be Quick '28 and dr. Pepper 🌶