Deze informatie is bedoelt voor begeleiders van elftallen en help u om de weg te vinden binnen Be Quick ’28. Deze informatiegids in ingedeeld in een paar categorieën:

 • Aanspreekpunt
 • Wedstrijden
 • Trainingen
 • Lidmaatschap
 • Verenigingswerk/vrijwilligerswerk
 • Website
 • Diversen

Aanspreekpunt

Uw eerste aanspreekpunt is de coördinator van de seniorenafdeling (mannen/vrouwen) of van de jeugdafdeling. Bij hen kan u als eerste met uw vragen terecht.

Wedstrijden

Aanvangstijden

De definitieve aanvangstijd kan u altijd vinden op onze website of via voetbal.nl. Vertrouw niet op een schema wat u aan het begin van het jaar ooit gemaakt/ontvangen heeft. Dit kan nl. wekelijks afwijken.

BE QUICK 28 . DAMES 1_2298Kleding

De clubkleuren van onze vereniging zijn rood en zwart. Elk elftal ontvangt een set kleding. Voor meer informatie hierover, klik hier. Afhankelijk in welk elftal u speelt kan het ook zo zijn dat er trainingspakken ter beschikking zijn. Maar dat is afhankelijk van de sponsoring binnen het betreffende elftal. U bent als leider verantwoordelijk dat de kleding aan het einde van het jaar weer volledig en netjes (gewassen) ingeleverd wordt.

Ballen

Aan het begin van het seizoen kan u via de kleding- en materiaalcommissie de beschikking krijgen over één of twee wedstrijdballen. Na afloop van het seizoen dient u deze weer in te leveren.

Douchen na afloop van de wedstrijd

Als u of uw zoon/dochter heeft gevoetbald of getraind vinden wij het vanuit hygiënisch oogpunt vanzelfsprekend dat er wordt gedoucht. Aanbevolen wordt hierbij badslippers te dragen. Als vereniging stellen wij bovenstaande min of meer verplicht.

Scheidsrechter

Indien de KNVB geen scheidsrechter aanstelt, dan dient u zelf een scheidsrechter te regelen, eventueel in overleg met uw coördinator.

Afgelastingen

Bij slecht weer verzoeken wij u dringend niet naar het clubhuis te bellen met de vraag of uw wedstrijd doorgaat. Bij het ‘programma deze week‘ staat direct vermeld of uw wedstrijd afgelast (de status staat op afgelast) is. Bellen naar het clubhuis veroorzaakt een over­belasting van de telefoon, waardoor tegenstan­ders en scheidsrechters niet tijdig bereikt kunnen wor­den.

Oefenwedstrijden / toernooien

Oefenwedstrijden en toernooien dient u altijd in overleg met onze wedstrijdsecretaris te regelen. Ook oefenwedstrijden/toernooien die u elders speelt, dient u aan de wedstrijdsecretaris door te geven.

sponsoringSponsoring

Er zijn duidelijke regels omtrent sponsoring, klik hier voor meer info. Sponsoring dient altijd vooraf gemeld te worden bij de sponsorcommissie. Be Quick ’28 heeft bindende afspraken met een aantal leveranciers. Daarvan kan en mag niet worden afgeweken.

Digitaal wedstrijdformulier / spelerspas

Vanaf de O8 dient u bij elke officiële KNVB wedstrijd het digitale wedstrijdformulier (DWF) in te vullen.  Op het DWF mogen alleen spelers staan die speelgerechtigd zijn. Klik hier voor een YouTube filmpje over het DWF. Klik hier voor de meest gestelde vragen over het DWF.

De boetes en schorsingen zijn enorm als u hiermee fraudeert. Be Quick ’28 staat voor Fair Play, wij gaan er dan ook vanuit dat u alleen speelgerechtigde spelers opstelt.

Ontvangstruimte

Na afloop van de wedstrijd kan u in de ontvangstruimte, samen met de scheidsrechter en de tegenstander, een drankje nuttigen.

Opruimen

Ruim na afloop van de wedstrijd alles op. Laat geen rotzooi op het veld liggen. Zorg ook dat de kleedkamer netjes achtergelaten wordt. Controleer dit.

Roken

Op het veld mag niet gerookt worden.

Doelen verplaatsen

Het kan zijn dat er nog doelen op het veld staan. Het is niet de bedoeling dat deze over de hekken geplaatst worden, maar dat deze op de daarvoor bestemde plaatsen neergezet worden.

Trainingen

Douchen na de training

Vanuit hygiënisch oogpunt vinden wij het vanzelfsprekend dat er na de training wordt gedoucht. Aanbevolen wordt hierbij badslippers te dragen. Als vereniging stellen wij bovenstaande min of meer verplicht.

Materialen

Aan het begin van het seizoen ontvangt u van de kleding en materiaalcommissie de volgende zaken:

 • Sleutels kleedkamers voor de trainingen
 • Sleutels ballenhok
 • Trainingsballen, hesjes, pionnen

U dient ervoor te zorgen dat u al deze zaken na afloop van het seizoen weer inlevert. Tel na afloop van elke training het aantal ballen en hesjes. Zorg dat je met evenveel ballen eindigt als het aantal waar je mee start.

 

Lichtinstallatie

Zorg ervoor dat alleen de lampen aan staan die nodig zijn. Elk veld is in tweeën te verdelen. Zet niet alle lampen aan als u maar een half veld gebruikt. Wees zuinig met de energie.

Opruimen

Ruim na afloop van de training alles op. Laat geen rotzooi op het veld liggen. Zorg ook dat de kleedkamer netjes achtergelaten wordt. Controleer dit.

Roken

Op het veld kan en mag niet gerookt worden.

Gele / rode kaarten

De KNVB communiceert tegenwoordig rechtstreeks met de spelers via e-mail. Het is dus noodzakelijk dat onze ledenadministrateur over de juiste e-mailgegevens van de spelers beschikt. Krijgt een speler een rode kaart, dan is hij automatisch voor de eerstvolgende wedstrijd geschorst. Klik hier voor meer info betreffende gele- en rode kaarten.

Lidmaatschap

Aanmelden

Aanmelden kan alleen via onze website. Tussen aanmelden en spelen kan een tijdje zitten. Pas zodra de spelerspas aanwezig is, mag u de speler opstellen.

Wijzigingen

Krijgt u een adreswijziging, een e-mailwijzigingen of een telefoonnummer wijziging door van één van uw spelers, geef dit dan ook door aan onze ledenadministrateur (ledenadministratie@bequick28.nl)

tot ziensOpzeggen

Een opzegging dient uiterlijk op 1 juni kenbaar te worden gemaakt bij de ledenadministrateur. Dit moet of online of per e-mail (ledenadministratie@bequick28.nl) gebeuren. Zegt een speler bij u op, wijs ze dan op deze regels. Be Quick ’28 accepteert geen opzeggingen bij leiders en/of trainers.

Contributies

Klik hier voor alle informatie betreffende de contributie.

KNVB-lidmaatschap

Alle leden zijn door middel van het Be Quick ’28 lidmaatschap automatisch verzekert. Of via de KNVB verzekering of via de Gemeente Zwolle. Klik hier voor meer info.

Vrijwilligerswerk 

vrijwilligerswerk NW

Een voetbalvereniging is een verzameling van mensen die zich vrijwillig hebben georganiseerd met als gemeenschappelijk doel én interesse: voetballen. Met uw belangstelling voor het lidmaatschap van onze vereniging erkent u ook de noodzaak ervan uw steentje bij te moeten dragen om dit gezamenlijke doel mogelijk te blijven maken. Immers, zonder de inzet en betrokkenheid van u als lid of ouder/verzorger van een jeugdlid, kan onze vereniging niet bestaan.

Be Quick ’28 hecht er veel waarde aan dat leden een actieve rol hebben binnen de vereniging. Om dit te realiseren worden leden, ouders en/of verzorgers verplicht werkzaamheden binnen de vereniging uit te voeren. Met het akkoord gaan van het aanmeldingsformulier verplicht u zich dan ook vrijwilligerstaken te verrichten voor Be Quick ’28. Klik hier voor meer info.

Sommige taken zijn duidelijk zichtbaar, zoals kantinediensten, schoonmaakdiensten, trainer of leiderschap van een elftal, scheidsrechters en wedstrijdsecretariaat. Echter, achter de schermen gebeurt nog veel meer om ons gezamenlijk doel mogelijk te maken. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van toernooien en evenementen, bestuurs- en commissiewerkzaamheden, onderhoud van ons clubhuis, contacten met de gemeente, beheer en onderhoud van materialen, het ontvangen van scheidsrechters; kortom, te veel om op te noemen.

Elk team wordt een aantal maal per seizoen verplicht om een aantal mensen voor vrijwilligerswerk te regelen. Het is de taak van u om te zorgen dat er mensen van uw team aanwezig zijn om hun taken uit te voeren.

Website

Op onze website kan u veel informatie terugvinden. Elk team heeft zijn eigen teampagina, waarop diverse info staat vermeld:

 • alle uitslagen, standen en programma

Tevens zouden wij het leuk vinden als u periodiek (mag ook wekelijks) iets zou willen schrijven over uw elftal. Een wedstrijdverslag, een sfeerverslag, etc. U kan dit mailen naar webmaster@bequick28.nl,  en hij zal dit dan op de homepage plaatsen.

Diversen 

 • In de hal van ons clubhuis hangt iedere zaterdag het wedstrijdsche­ma. Hierop kunt u zien op welk veld u moet spelen en van welke kleedkamers u gebruik moet maken.
 • Het sportpark is, zoals de naam al zegt een sportpark, en geen fietspad. U dient uw (brom-)fiets dan ook te stallen in de daarvoor bestemde rekken en niet bij de kleedkamers.
 • Voetbaltassen dienen op brandweervoorschrift in het clubhuis geplaatst te worden in de tassenrekken. Wijs uw spelers hierop.
 • Aangezien de vereniging draait op het functioneren van vrijwilligers, verzoeken wij u dringend het clubhuis en de kleedkamers niet onnodig te vervuilen en lege glazen, flessen en kopjes op te ruimen. Uiteraard geldt dit ook voor het veld; rommel hoort in een vuilnisbak en niet in de struiken. Laat de kleedkamer altijd schoon achter!
 • In de kleedkamers wordt geen drank genuttigd.
 • Het bestuur van Be Quick ’28 stelt zich niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van uw eigendommen. Laat daarom nooit waardevolle zaken achter in de kleed­kamers.
 • De toegang voor het bezoeken van thuiswedstrijden is voor leden gratis, mits de KNVB anders voorschrijft.
 • Jaarlijks wordt door de verschillende commissies binnen Be Quick ’28 deelgenomen aan de Grote Clubactie. De opbrengst van deze verloting komt ten goede aan de vereniging. Meestal is het doel van de actie vooraf al bekend.
 • Indien er in een zaal getraind of gespeeld wordt zijn de spelers verplicht om geschikte sportschoenen te dragen. Voetbalschoenen of ‘normale’ schoenen zijn in de zaal niet toegestaan. In de meeste sportzalen zijn sportschoenen met zwarte zolen verboden.
 • Klik hier voor de normen en waarden van Be Quick ’28.
 • Klik hier voor het Social Media protocol.
 • Het parkeerterrein waar Be Quick gebruik van maakt is een parkeerplaats waarvoor men moet betalen. Echter kunnen leden en bezoekers gratis parkeren. Klik hier voor meer info.
 • Voor en tijdens de wedstrijd verzoeken wij u niet te roken en geen alcohol te nuttigen. Wees een voorbeeld voor de spelers.
 • Be Quick beschikt over een brancard (hangt in het ballenhok) en over een defibrillator. Deze hangt in de kantine.
 • Alcoholische dranken mogen alleen in de kantine, de bestuurskamer of op het terras genuttigd worden. Op het terras mag alleen alcohol gedronken worden in plastic bekers. Niet langs het veld!

2022 Copyright Be Quick '28 | Powered By Be Quick '28 and dr. Pepper 🌶