Jeugdsportfonds

Het Jeugdsportfonds is een particuliere organisatie die de contributie en/of de sportattributen betaalt voor kinderen uit gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten of een inkomen hebben onder het sociaal minimum.

Wie komen in aanmerking?

Kinderen van 4 tot 18 jaar die structureel willen sporten maar, die gelet op de financiële situatie van hun ouders/verzorgers, dat niet kunnen.

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage moeten ouders/verzorgers en kind(eren) voldoen aan criteria die per gemeente op kleine onderdelen kunnen verschillen. Het kan voorkomen dat een gemeente niet aangesloten is bij Jeugdsportfonds en er andere mogelijkheden voor een bijdrage vanuit de gemeente zijn. Deze informatie is te vinden op de website van de gemeente waar u woont.

Wat is het bedrag?

Het maximale bedrag voor contributie en sportattributen dat wordt uitgekeerd is € 225,00. Jeugdsportfonds bepaalt op basis van de aanvraag de hoogte van het uit te keren bedrag. Jeugdsportfonds betaalt de contributie rechtstreeks aan de sportvereniging of ouders/verzorgers ontvangen een waardebon voor sportattributen die ingeleverd kan worden bij een winkel waar Jeugdsportfonds mee samen werkt. Een bijdrage wordt alleen betaald indien er voldoende middelen bij Jeugdsportfonds beschikbaar zijn.

Welke sporten?

Jeugdsportfonds vergoedt alleen contributie van sportverenigingen die zijn aangesloten bij de landelijke sportbonden van de sportkoepel NOC*NSF.

 • Balsporten (voetbal, honkbal, hockey, korfbal, basketbal, rugby, handbal, volleybal)
 • Verdedigingsport (Judo, karate, div. verdedigingssporten, boksen)
 • Watersport (zwemmen, waterpolo, zeilen, surfen)
 • Racketsport (tennis, badminton, squash)
 • Overige (turnen/gymnastiek, atletiek, schaatsen)

Binnen 3 weken na het indienen van een aanvraag, en na een positief besluit van Jeugdsportfonds, is het mogelijk om te sporten bij de gekozen sportvereniging. Van ouders/verzorgers wordt verwacht zij hun kind stimuleren bij het sporten en hem of haar naar de lessen/trainingen en/of wedstrijden laat gaan

Hoe een aanvraag indienen?

Ouders/verzorgers en kinderen kunnen niet rechtstreeks een aanvraag indienen bij Jeugdsportfonds. Dit kan alleen gedaan worden door een intermediair. Een intermediair is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding en verzorging van het kind. Denk hierbij aan een leerkracht (basis- en middelbare school), jeugdhulpverlener, schuldhulpverlener, sportbuurtcoach, huisarts of een maatschappelijk werker. Deze professionals kunnen online een aanvraag voor een kind indienen.

Wilt u als ouder/verzorger een aanvraag voor uw kind indienen, neem dan in uw eigen omgeving contact op met een van bovengenoemde professionals. Zij zijn al intermediair van Jeugdsportfonds of kunnen zich via de website van het Jeugdsportfonds aanmelden als intermediair en een aanvraag voor uw kind indienen.

Wat zijn de spelregels van het Jeugdsportfonds?

Een kind komt alleen in aanmerking voor ondersteuning als er voldaan wordt aan de basis spelregels van Jeugdsportfonds. Er gelden in sommige gevallen ook aanvullende spelregels per gemeente. Daarnaast moeten er voldoende financiële middelen bij Jeugdsportfonds aanwezig zijn.

Basisspelregels

Er kunnen aanvullende spelregels gelden in jouw gemeente. Deze kun je vinden op de pagina spelregels van het lokale fonds waar jouw gemeente bij is aangesloten.

 • JSFLogoZWOLLEVoor kinderen van 4 tot 18 jaar.
 • Bijdrage kan worden aangevraagd voor kinderen die opgroeien in gezinnen waar financiële middelen ontbreken. Een financiële motivatie maakt deel uit van aanvraagprocedure.
 • Betaling van contributie en/of sportattributen gaat rechtstreeks naar sportvereniging/winkel. Ouders/verzorgers ontvangen geen geld.
 • Het is toegestaan om voor meerdere kinderen uit een gezin een aanvraag in te dienen.
 • Aanvraag kan alleen gedaan worden door een intermediair (ouders, kinderen en sportverenigingen zijn uitgesloten).
 • De sportactiviteit moet vallen onder het begrip sportbeoefening in groepsverband, met een structureel karakter.
 • Vergoeding alleen bij een NOC*NSF aangesloten sportvereniging en landelijke sportbond.
 • Maximaal uit te keren bedrag is €225,00
 • Bijdrage vanuit Jeugdsportfonds moet ieder seizoen/jaar opnieuw aangevraagd worden.
 • Binnen drie weken kan een kind sporten.
 • Er worden geen aanvragen met terugwerkende kracht behandeld.

Neem contact op met een intermediair of lokaal fonds voor het indienen van een aanvraag. Klik hier om naar de contactgegevens te gaan.

Marianne Vos en Diona de Graaf over het JSF

2015 Copyright Be Quick '28 | Powered By Be Quick '28