Privacy_PIADit is de privacyverklaring van de Chr. Voetbalvereniging Be Quick’28 gevestigd te Zwolle, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 05026755, hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: privacy@bequick28.nl. Of stel uw vraag via het “privacy contactformulier”.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers
Ledenadministratie Voornaam, voorvoegsels, achternaam, geboortedatum, adres, postcode, plaats, telefoonnummer, e-mail, beroep (voor opgave vrijwilligerswerk), nationaliteit, ID bewijs. Indien het lid jonger is dan 16 jaar worden ook de  gegevens van (pleeg)ouders opgevraagd. Uitvoering van de overeenkomst Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst + 3 jaar. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden Be Quick ’28, Sportlink, KNVB
Contributieadministratie Naam, adres, postcode, woonplaats, e-mail, telefoonnummer

Indien het lid jonger is dan 16 jaar, (ook van (pleeg)ouders

Uitvoering van de overeenkomst Tot 7 jaar na afloop van het lidmaatschap Be Quick ’28, Sportlink,  boekhouder/accountant, belastingdienst, Nikki
Het verrichten en versturen van aankopen via de Be Quick ’28 shop Voornaam, voorvoegsels, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, (kleding)maat, IBAN Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. Be Quick ’28, Passie4Sport
Sponsoradministratie Naam bedrijf, contactpersoon, adres, postcode, plaats, telefoonnummer, e-mailadres, IBAN, sponsorafspraken, BTW nummer, KvK nummer, URL website Uitvoering van de overeenkomst Tot 7 jaar na afloop van einde sponsoring Be Quick ’28, Sponsit, Offorte,  boekhouder/accountant, belastingdienst
Versturen van digitale berichten door Be Quick ’28, waaronder de nieuwsbrief Voornaam, achternaam, e-mailadres Uitvoering van de lidmaatschap Zolang als men aangemeld is. leden Be Quick ’28
Versturen berichten van derden, waaronder sponsoren. Voornaam, achternaam, e-mailadres Toestemming (alleen als het een onderdeel is van een nieuwsbrief, dan mag het zonder toestemming verzonden worden). Zolang als men aangemeld is. Leden Be Quick ’28, sponsoren, andere verenigingen
Om onze digitale dienstverlening te verbeteren Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies), IP gegevens Toestemming Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd. Websitebeheerder, analytics tools
Gegevens bewaren voor er benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis. Zie ledenadministratie Toestemming Zolang als de toestemming niet is ingetrokken. NVT

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.
Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de Privacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen. 

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke: Ledenadministratie, E-mail: privacy@bequick28.nl of u kan het webformulier “contact privacy” invullen.

authoriteit persoonsgegevens 2Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

2022 Copyright Be Quick '28 | Powered By Be Quick '28 and dr. Pepper 🌶