Contributie

De contributie bedraagt per jaar en per kwartaal:

 Jaar  Kwartaal
Spelend lid 0-6 jaar  €                              80,00  €                              20,00
Spelend lid 7-10 jaar  €                            262,00  €                              65,50
Spelend lid 11-14 jaar  €                            290,00  €                              72,50
Spelend lid 15-18 jaar  €                            320,00  €                              80,00
Spelend lid 19-99 jaar  €                            370,00  €                              92,50
Recreant 35+/45+  €                            160,00  €                              40,00
Recreant zonder trainingen  €                              80,00  €                              20,00
Walking voetbal  €                            160,00  €                              40,00
Donateur  €                            106,00  €                              26,50
Trainingslid 0-6 jaar  €                              80,00  €                              20,00
Trainingslid 7-10 jaar  €                            100,00  €                              25,00
Trainingslid 11-14 jaar  €                            120,00  €                              30,00
Trainingslid 15-18 jaar  €                            140,00  €                              35,00

De leeftijd op 01-07 van het seizoen is leidend voor de hoogte van de contributie.

Voorbeeld seizoen 2022-2023: de leeftijd op 01-07-2022 is leidend voor het hele seizoen.

geld - balEntreegeld

Nieuwe leden betalen bij aanmelding eenmalig € 15,00 entreegeld. Dit bedrag is ter dekking van diverse administratieve kosten zowel voor de KNVB als voor de vereniging. Deze bijdrage wordt bij de eerste contributie-inning in rekening gebracht.

Contributie bedragen zijn all-in

De contributiebedragen zijn all-in, dus inclusief de KNVB-contributie en een bijdrage voor de wedstrijdkleding voor de leden die in competitieverband uitkomen.

Wijzigingen

Wenst u uw lidmaatschap te wijzigen, dan kan dat alleen per de eerste van het nieuwe kwartaal.

Stopzetten

Wilt u uw lidmaatschap beëindigen en daarmee de contributie willen stopzetten, klik dan hier voor meer info.

Kosten van gele- en/of rode kaarten

Als leden van de KNVB een boete krijgen vanwege een gele en/of rode kaart of wanneer aan een elftal door de KNVB een boete wordt opgelegd, komt die boete voor rekening van de speler c.q. het team. Dit bedrag wordt automatisch geïncasseerd bij de eerstvolgende contributie-inning van het betreffende lid. Aan teams opgelegde boetes zullen in overleg met de betrokkenen worden geïncasseerd.

JSFLogoZWOLLEJeugdsportfonds

Indien uw financiële situatie het niet toelaat om uw zoon/dochter te laten sporten, dan is het Jeugdsportfonds misschien iets voor u. Klik hier voor meer info.

Indien (een deel van) uw contributie betaald wordt door het Jeugdsportfonds, dan zullen wij alsnog aparte facturen naar u sturen voor de kosten die het Jeugdsportfonds niet betaald (o.a. vrijwilligersbijdrage, inschrijfgeld en kosten van gele- en/of rode kaarten). U bent dus niet gevrijwaard van contributie, u zal soms een deel zelf moeten betalen.

NIKKI

NIKKI logo 2022Nikki verzorgt de contributie inning voor Be Quick ’28. Zijn zijn ook uw aanspreekpunt voor de inning en/of betaling.

  • contributie@nikki.nl
  • 0345-745980

U krijgt de keuze om de contributie ineens te betalen of in 10x. Betaalt u in termijnen, dan wordt er een extra fee berekend van 10% van het contributiebedrag, met een max van € 19,00 per seizoen.

Klik hier voor de meest gestelde vragen over NIKKI.

Klik hier voor de werkwijze van Nikki.

 

2022 Copyright Be Quick '28 | Powered By Be Quick '28 and dr. Pepper 🌶