Contributie

De contributie bedraagt per kwartaal:

 Contributie    Bijdrage vrijwilligerswerk   Totale kwartaal contributie
Spelend lid Mini / O7  €                     17,33  €                     17,33
Spelend lid O9 / O11  €                     52,79  €                     12,50  €                     65,29
Spelend lid O13 / O15  €                     59,85  €                     12,50  €                     72,35
Spelend lid O17 / O19  €                     66,94  €                     12,50  €                     79,44
Spelend lid Senior  €                     79,83  €                     12,50  €                     92,33
Recreant / Walking Football Recreant met trainingen of deelnemer Walking Football  €                     39,63  €                     39,63
Recreant Recreant zonder trainingen  €                     19,82  €                     19,82
Steunlid/donateur Donateur / Steunlid  €                     26,40  €                     26,40
Trainingslid Trainingslid O17/O19  €                     33,18  €                     33,18
Trainingslid Trainingslid O13/O15  €                     29,64  €                     29,64
Trainingslid Trainingslid O9/O11  €                     17,83  €                     17,83


geld - bal
Entreegeld

Nieuwe leden betalen bij aanmelding eenmalig € 15,00 entreegeld. Dit bedrag is ter dekking van diverse administratieve kosten zowel voor de KNVB als voor de vereniging. Deze bijdrage wordt bij de eerste contributie-inning in rekening gebracht.

Contributie bedragen zijn all-in

De contributiebedragen zijn all-in, dus inclusief de KNVB-contributie en een bijdrage voor de wedstrijdkleding voor de leden die in competitieverband uitkomen.

Wijzigingen

Wilt u uw lidmaatschap wenst te wijzigen, dan kan dat alleen per de eerste van het nieuwe kwartaal.

Geen automatische incasso

Indien u ons niet machtigt om de contributie automatisch te laten incasseren, dan zullen wij per factuur € 2,50 administratiekosten in rekening brengen.

Kosten van gele- en/of rode kaarten

Als leden van de KNVB een boete krijgen vanwege een gele en/of rode kaart of wanneer aan een elftal door de KNVB een boete wordt opgelegd, komt die boete voor rekening van de speler c.q. het team. Dit bedrag wordt automatisch geïncasseerd bij de eerstvolgende contributie-inning van het betreffende lid. Aan teams opgelegde boetes zullen in overleg met de betrokkenen worden geïncasseerd.

Gele kaart  Rode kaart
Junioren  €                           6,70  €                         13,10
Senioren  €                         14,60  €                         23,10

Vrijwilligersbijdrage

De vrijwilligersbijdrage van € 50,00 geldt alleen voor spelende leden. Dit bedrag wordt in vier termijnen van € 12,50 geïnd, gelijk met de inning van de contributie. Leden die hun werkzaamheden conform de afspraken hebben verricht kunnen hun vrijwilligersbijdrage achteraf declareren. De bijdrage wordt altijd verrekend of teruggestort met de contributie van het 4e kwartaal van het seizoen erop.

Indien op één adres 3 of meer spelende leden ingeschreven staan, dan wordt per spelend lid 1/3 deel van de verenigingsbijdrage in mindering gebracht. Deze controle vindt plaats tijdens de contributie van het 3e kwartaal.

Klik hier voor meer info inzake het vrijwilligerswerk.

datumTijdstip van innen

De contributie wordt per kwartaal en bij vooruitbetaling geïnd rond de 28e van de volgende maanden:

  • juli (3e kwartaal)
  • oktober (4e kwartaal)
  • januari (1e kwartaal)
  • april (2e kwartaal)

Wordt u lid, maar de contributie van het desbetreffende kwartaal is reeds geïnd, dan zal de nog te betalen contributie van dat kwartaal bij de eerstvolgende contributie run verrekend worden.

Extra kosten

  • Geeft u geen automatische incasso af, dan zullen wij het contributiebedrag per incasso met € 2,50 (administratiekosten) verhogen.
  • Indien er een 1e herinneringsfactuur verzonden moet worden (de automatische incasso is mislukt of u betaalt uw factuur niet op tijd), dan wordt het contributiebedrag met € 2,50 verhoogd.
  • Indien Be Quick ’28 een 2e herinneringsfactuur moet verzenden (de 1e herinneringsfactuur is nog niet betaald), dan wordt het contributiebedrag met € 5,00 verhoogd. Vanaf deze herinnering zullen ook de betreffende trainers en leiders worden ingelicht.
  • Als er een 3e herinneringsfactuur moet worden verzonden (ook na de 2e herinneringsfactuur is er nog steeds niet betaald), dan wordt het contributiebedrag met € 10,00 verhoogd.
  • Indien deze ook niet betaald wordt, dan zal dit direct leiden tot een speel- en trainingsverbod, en wordt GGN Tijhuis & Partners (incassobureau en gerechtsdeurwaarder) ingeschakeld. Pas zodra de hele nota aan hen is betaald, zal het speelverbod worden opgeheven. De kosten die GGN Tijhuis & Partners maken, zullen worden doorbelast naar u.

e-mailFactuurspecificatie

U ontvangt van ons een specificatie van uw factuur per e-mail. U dient er dus voor te zorgen dat wij altijd over uw actuele e-mailadres beschikken. Wijzigingen in het e-mailadres dienen doorgegeven te worden aan onze contributie-administrateur (contributie@bequick28.nl). De 3e herinneringsfactuur wordt zowel per e-mail als per post naar u gezonden.

JSFLogoZWOLLEJeugdsportfonds

Indien uw financiële situatie het niet toelaat om uw zoon/dochter te laten sporten, dan is het Jeugdsportfonds misschien iets voor u. Klik hier voor meer info.

Indien uw contributie betaald wordt door het Jeugdsportfonds, dan zullen wij alsnog aparte facturen naar u sturen voor de kosten die het Jeugdsportfonds niet betaald (o.a. vrijwilligersbijdrage, inschrijfgeld en kosten van gele- en/of rode kaarten). U bent dus niet gevrijwaard van contributie, u zal altijd een deel zelf moeten betalen.

2021 Copyright Be Quick '28 | Powered By Be Quick '28 and dr. Pepper