Huisregels clubhuis

Be Quick ’28 heeft een mooi clubhuis, waarin voor de jeugd een aantal spelmogelijkheden aanwezig zijn. Binnen het clubhuis gelden enkele regels:

 • houdt de spullen van de vereniging heel en laat ze netjes achter
 • niet met voetbalschoenen in het clubhuis lopen
 • tassen moeten in het daarvoor bestemde rekken gezet worden
 • sluit altijd deuren, zeker in de winterperiode
 • als je de laatste bent, doe het licht uit.
 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging.
 • Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders (bijvoorbeeld in de kleedkamers of op de velden) te drinken dan in de kantine of op het terras.
 • Op zaterdag wordt tot 12:00 geen alcohol geschonken.
 • Er mag geen glaswerk mee naar buiten genomen worden.
 • Er wordt geen alcohol geschonken aan jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens het uitoefenen van hun functie.
 • Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers worden geacht geen alcohol te drinken.
 • Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.

Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.

kantine

2022 Copyright Be Quick '28 | Powered By Be Quick '28 and dr. Pepper 🌶