Be Quick is een vereniging voor en door haar leden. Daarom is ieder spelend-lid van Be Quick ’28 verplicht vrijwilligerswerk te doen. Van ieder spelend lid vanaf 16 jaar (JO17) en van ouders/ verzorgers van een jeugdlid tot 16 jaar wordt verwacht dat hij / zij minimaal 8 uur vrijwilligerswerk voor onze vereniging verricht.

vrijwilligerswerk NWWat is 8 uur vrijwilligerswerk nu binnen een jaar? Als voetbalclub vinden we dit een redelijke tegenprestatie voor iemand die gebruik maakt van ons mooie sportcomplex. Uiteindelijk moeten we met z’n allen de vereniging draaiende houden en vele handen maken licht werk. Als iedereen een bijdrage levert, houden wij het lidmaatschap betaalbaar voor alle leden. Bovendien geloven wij dat het doen van vrijwilligerswerk leidt tot een sterkere (sociale) binding bij onze vereniging.

Ieder spelend lid zal minimaal 8 uur vrijwilligerswerk moeten verrichten met een maximum van 16 uur per jaar per gezin (familieleden wonend op hetzelfde adres). Bij de contributie wordt ieder kwartaal een extra bedrag van € 12,50 in rekening gebracht. Dit bedrag, de zogenaamde vrijwilligersbijdrage, kunt u terugvragen als u aan de verplichting voor het vrijwilligerswerk hebt voldaan. De vrijwilligersbijdrage geldt echter niet als afkoop van het vrijwilligerswerk, maar slecht als ’stok achter de deur’. Voor meer informatie over het Teruggave Vrijwilligersbijdrage.

Omdat wij als bestuur veel belang hechten aan het vrijwilligerswerk, zullen wij leden die niet aan hun verplichting voldoen, actief benaderen. Hierbij geldt (net zoals op onze velden) het principe van ‘twee keer geel is rood’. In het uiterste geval kan een speler niet speel-gerechtigd worden verklaard totdat alsnog aan de verplichting is voldaan. Uiteraard hopen wij dat het niet zo ver hoeft te komen, maar wij vinden het van belang dat iedereen zijn of haar steentje bijdraagt.

Wilt u meer informatie, dan kan u altijd contact opnemen met de vrijwilligerscoördinator.

Vrijwilligerswerk gewoon doen

2015 Copyright Be Quick '28 | Powered By Be Quick '28