Samen maken wij Be Quick ’28

Nieuwe werkwijze vrijwilligerswerk 

Be Quick is een mooie en bloeiende vereniging die bestaat dankzij de inzet van vrijwilligers. Door de inzet van vrijwilligers blijft het voetbal voor iedereen betaalbaar. Vrijwilligerswerk is dus niet alleen noodzakelijk, het is ook gewoon leuk en zorgt voor saamhorigheid binnen de club.

Het doen van vrijwilligerswerk is onlosmakelijk verbonden met het lidmaatschap van Be Quick ’28. Met andere woorden; het is verplicht. Van ieder spelend lid vanaf 16 jaar en de ouders van een jeugdlid tot 16 jaar, wordt verwacht dat hij/zij minimaal 8 uur vrijwilligerswerk verricht.

vrijwilligerswerk NWVormen van vrijwilligerswerk

Binnen Be Quick onderscheiden we twee vormen van vrijwilligerswerk:

  1. een vaste vrijwilligersfunctie, bijvoorbeeld trainer, leider of commissielid
  2. Incidenteel vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld bardienst of ranje/thee schenken

Als je geen vaste vrijwilligersfunctie vervult, kom je dus in aanmerking voor incidenteel vrijwilligerswerk. Over de invulling daarvan hebben wij het volgende afgesproken:

  • Voor jeugdleden tot 16 jaar vervullen de ouders/verzorgers het vrijwilligerswerk.
  • Jeugdleden van 16 jaar en ouder vervullen zelf het vrijwilligerswerk door het fluiten van een aantal wedstrijden bij de jongste jeugd.
  • Senioren leveren hun bijdragen in de vorm van het organiseren of het ondersteunen bij evenementen en toernooien en het draaien van bardiensten.

Nieuwe werkwijze per september 2020

Vorig seizoen moest iedereen, die voor incidenteel vrijwilligerswerk in aanmerking kwam, zichzelf aanmelden via Voetbal.nl. Dit blijkt in de praktijk niet te werken. De werkwijze wordt daarom gewijzigd.

vrijwilliger onbetaalbaarMet ingang van de start van de competitie op 19 september 2020 zullen er wekelijks teams aangewezen worden die verplicht een beperkt aantal mensen moet leveren. Deze werkwijze wordt bij meerdere verenigingen met succes toegepast. Ieder team komt een paar keer per seizoen aan de beurt afhankelijk van de omvang van het team. Bij de planning zullen wij zo veel mogelijk rekening houden met het wedstrijdschema zodat u niets hoeft te missen van de wedstrijd van uw zoon of dochter.

 

Oproep

De oproep om vrijwilligerswerk te verrichten ontvangen jullie binnenkort via de leider of trainer van het team. Wij rekenen op jullie bijdrage.

Vrijwilligerswerk gewoon doen

 

2022 Copyright Be Quick '28 | Powered By Be Quick '28 and dr. Pepper 🌶