Informatie voor nieuwe leden

Aanmelden lidmaatschap

lid-wordenVoordat u of uw zoon/dochter actief kan gaan deelnemen aan de voetbal­sport dient u lid te worden van onze ver­eniging. U kunt zich online inschrijven. Klik hier om in te schrijven.

Indien u of uw zoon/dochter de laatste drie jaar lid bent geweest van een andere voetbalvereniging dient u zich ook over te schrijven. Klik hier voor meer info.

Met het akkoord gaan van het aanmeldingsformulier stemt u in met een lidmaatschap voor de duur van één volledig seizoen, zoals in de statuten staat vermeld. De contributie is dan ook verschuldigd voor een geheel seizoen, ook indien u tijdens het seizoen als lid bedankt.

KNVB-lidmaatschap

Alle bondsleden zijn door middel van het Be Quick ’28 lidmaatschap auto­matisch lid van de KNVB en valt daardoor onder de collectieve ongevallen- en W.A.-verze­kering van de KNVB. Klik hier voor meer info.

Wijzigingen

Alle wijzigingen betreffende lidmaatschappen, adresgegevens, e-mailadressen, bankrekeningnummers en telefoonnummers, maar ook wijzigingen inzake uw voorkeur voor het verenigingswerk, dient u tijdig door te geven aan ledenadministratie@bequick28.nl,  aan contributieadministratie@bequick28.nl of aan vrijwilligers@bequick28.nl.

Opzeggen

Uw opzegging dient uiterlijk op 1 juni kenbaar te worden gemaakt bij de ledenadministrateur. Dit moet of online of per e-mail (ledenadministratie@bequick28.nl) gebeuren.

Opzeggingen die niet online of per e-mail (ledenadministratie@bequick28.nl) worden gemeld, worden niet geaccepteerd, zodat uw lidmaatschap automatisch met één jaar wordt verlengd.

Overschrijving

Indien u Be Quick ’28 wenst te verlaten om voor een andere voetbalvereniging te gaan spelen of u wilt bij Be Quick ’28 komen voetballen, dan dient u zich te laten overschrijven. Klik hier voor meer info.

Contributies en boetes

Klik hier voor alle informatie betreffende de contributie.

BE QUICK 28 . DAMES 1_2298 XKleding

De clubkleuren van onze vereniging zijn rood en zwart. U hoeft geen clubtenue te kopen, elk elftal speelt in een geleased clubtenue. Voor meer informatie hierover, klik hier. Afhankelijk in welk elftal u speelt kan het ook zo zijn dat er trainingspakken ter beschikking zijn. Maar dat is afhankelijk van de sponsoring binnen het betreffende elftal.

Tijdens trainingen

Ons advies is om tijdens trainingen op het veld voetbal­schoenen te dragen. Slechts in enkele gevallen zijn sportschoenen beter (bevroren trainingsveld). Voor de kleding tijdens trainingen gelden geen voorschriften. Alles is toegestaan, mits het geen gevaar oplevert voor medespelers en uw eigen gezondheid! Ook het dragen van scheenbeschermers tijdens de training kan geen kwaad.

In de zaal

Indien er in een zaal getraind of gespeeld wordt zijn de spelers verplicht om geschikte sportschoenen te dragen. Voetbalschoenen of ‘normale’ schoenen zijn in de zaal niet toegestaan. In de meeste sportzalen zijn sportschoenen met zwarte zolen verboden.

Na de wedstrijd/training

Als u of uw zoon/dochter heeft gevoetbald of getraind vinden wij het vanuit hygiënisch oogpunt vanzelfsprekend dat er wordt gedoucht. Aanbevolen wordt hierbij badslippers te dragen. Als vereniging stellen wij bovenstaande min of meer verplicht.

vrijwilligerswerk NWVrijwilligerswerk

Een voetbalvereniging is een verzameling van mensen die zich vrijwillig hebben georganiseerd met als gemeenschappelijk doel én interesse: voetballen. Met uw belangstelling voor het lidmaatschap van onze vereniging erkent u ook de noodzaak ervan uw steentje bij te moeten dragen om dit gezamenlijke doel mogelijk te blijven maken. Immers, zonder de inzet en betrokkenheid van u als lid of ouder/verzorger van een jeugdlid, kan onze vereniging niet bestaan.

Be Quick ’28 hecht er veel waarde aan dat leden een actieve rol hebben binnen de vereniging. Om dit te realiseren worden leden, ouders en/of verzorgers verplicht werkzaamheden binnen de vereniging uit te voeren. Met het akkoord gaan van het aanmeldingsformulier verplicht u zich dan ook vrijwilligerstaken te verrichten voor Be Quick ’28. Klik hier voor meer info.

Sommige taken zijn duidelijk zichtbaar, zoals kantinediensten, schoonmaakdiensten, trainer of leiderschap van een elftal, scheidsrechters en wedstrijdsecretariaat. Echter, achter de schermen gebeurt nog veel meer om ons gezamenlijk doel mogelijk te maken. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van toernooien en evenementen, bestuurs- en commissiewerkzaamheden, onderhoud van ons clubhuis, contacten met de gemeente, beheer en onderhoud van materialen, het ontvangen van scheidsrechters; kortom, te veel om op te noemen.

Contactgegevens bestuur en commissie’s

Voor een overzicht van alle onze besturen en commissies, klik hier.

Parkeren

Het parkeerterrein waar Be Quick gebruik van maakt is een parkeerplaats waarvoor men moet betalen. Echter kunnen leden en bezoekers gratis parkeren. Klik hier voor meer info.

gescheiden oudersKind na scheiding lid van twee voetbalclubs

Steeds meer kinderen van gescheiden ouders zijn lid van twee voetbalclubs. De KNVB heeft speciaal voor deze doegroep een regeling. Daarbij spelen jeugdleden in het ene weekend voor de club in de regio van vader en een volgend weekend voor de club bij moeder.

Dankzij het duo-lidmaatschap kunnen spelers en speelsters jonger dan 18 jaar voor twee verenigingen speelgerechtigd worden verklaard. De KNVB kan dispensatie verlenen aan jeugdleden om voor twee verenigingen uit te mogen komen, als de voetbalontwikkeling van het betreffende voetballertje daarmee gediend is. Dispensatie moet wel schriftelijk aangevraagd worden bij de KNVB.

Indien u van deze regeling gebruik wenst te maken, neem dan contact op met de ledenadministratie, ledenadministratie@bequick28.nl.

Normen en waarden

Klik hier voor de normen en waarden van Be Quick ’28.

Diversen

  • Bij slecht weer verzoeken wij u dringend niet naar het clubhuis te bellen met de vraag of uw wedstrijd doorgaat. Bij het ‘programma deze week‘ staat direct vermeld of uw wedstrijd afgelast (de status staat op afgelast) is. Bellen naar het clubhuis veroorzaakt een over­belasting van de telefoon, waardoor tegenstan­ders en scheidsrechters niet tijdig bereikt kunnen wor­den.
  • Bij de ingang van het clubhuis hangt iedere zaterdag het wedstrijdsche­ma. Hierop kunt u zien op welk veld u moet spelen en van welke kleedkamers u gebruik moet maken.
  • Het sportpark is, zoals de naam al zegt een sportpark, en geen fietspad. U dient uw (brom-)fiets dan ook te stallen in de daarvoor bestemde rekken en niet bij de kleedkamers.
  • Uw voetbaltas dient op brandweervoorschrift in het clubhuis geplaatst te worden in de tassenrekken.
  • Aangezien de vereniging draait op het functioneren van vrijwilligers, verzoeken wij u dringend het clubhuis en de kleedkamers niet onnodig te vervuilen en lege glazen, flessen en kopjes op te ruimen. Uiteraard geldt dit ook voor het veld; rommel hoort in een vuilnisbak en niet in de struiken. Laat de kleedkamer altijd schoon achter!
  • In de kleedkamers wordt geen drank genuttigd.
  • Het bestuur van Be Quick ’28 stelt zich niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van uw eigendommen. Laat daarom nooit waardevolle zaken achter in de kleed­kamers.
  • De toegang voor het bezoeken van thuiswedstrijden is voor leden gratis, mits de KNVB anders voorschrijft.
  • Jaarlijks wordt door de verschillende commissies binnen Be Quick ’28 deelgenomen aan de Grote Clubactie. De opbrengst van deze verloting komt ten goede aan de vereniging. Meestal is het doel van de actie vooraf al bekend.

2022 Copyright Be Quick '28 | Powered By Be Quick '28 and dr. Pepper 🌶