Verzekeringen

Via de KNVB bent u als lid verzekerd. De KNVB kent een tweetal verzekeringen:

Meer info hierover vindt door op één van bovengenoemde verzekeringen te klikken.

Heeft u letsel opgelopen en uw eigen verzekering dekt de kosten niet meer, dan kunt u gebruik maken van de ongevallenverzekering van de KNVB. U kunt het schadeformulier hier of op de KNVB-site downloaden.

Vrijwilligers die geen verenigingscontributie betalen

verzekeringBe Quick ’28 schoont regelmatig haar ledenbestand op. Hierbij wordt vooral kritisch gekeken naar de categorie ‘niet-spelende en niet-betalende leden’. Dit zijn voornamelijk leden die een functie als vrijwilliger vervullen (vervulden) en daarom (KNVB-) lid zijn geworden, maar geen verenigingscontributie betalen. Het gaat om vrijwilligers die actief zijn (geweest) als trainer, leider, clubscheidsrechter, bestuurs- of commissielid en bij aanmelding hebben aangegeven (liever) geen verenigingscontributie te willen betalen. Voor alle bovenvermelde vrijwilligers betaalt de vereniging jaarlijks de verplichte KNVB-contributie.

Collectieve vrijwilligersverzekering

zwolleVerder zijn de vrijwilligers die nog wel actief binnen de vereniging zijn, maar die geen directe functie op of rondom het veld vervullen en die met name vanwege de KNVB-verzekering op de ledenlijst stonden, ook verwijderd. Zij kunnen desgewenst gebruik maken van de collectieve verzekering voor de Zwolse vrijwilligers. Klik hier voor meer informatie over deze verzekering van de gemeente Zwolle.

2022 Copyright Be Quick '28 | Powered By Be Quick '28 and dr. Pepper 🌶