Barreglement

 1. Regels intern verbruik

Registratie Intern verbruik: we gebruiken aparte verbruik-staten voor:

 • Barpersoneel kantine
 • Wedstrijdkamer (voor scheidsrechters en leiders)
 • Commissievergaderingen
 • Onderhoudscommissie
 • Evenementen allen apart
 • Bestuurskamer (verbruik bij Heren 1)

Interne verbruik-staten dienen consequent op dagbasis te worden bijgehouden en per week te worden getotaliseerd per categorie.

Bij Be Quick ’28 gelden de volgende afspraken:

 • koffie theeVoor iedere Commissie geldt dat men tijdens de vergadering gratis koffie , thee en één consumptie mag gebruiken.
 • Barpersoneel: koffie en thee is gratis. Indien men langer dan 2 uur bardienst heeft, is het toegestaan om twee consumpties te nemen. Eten moet te allen tijde zelf betaald worden, tenzij je een dagdienst draait achter de bar.
 • Scheidsrechters van buitenaf kunnen 3 consumpties krijgen: bij aankomst, in de rust, na de wedstrijd in de wedstrijdkamer. Eten moeten zij zelf betalen.
 • Trainers/leiders: kunnen een consumpties krijgen in de wedstrijdkamer. Alle overige drankjes moeten zij zelf betalen. 
 1. Wie mag in de bestuurskamer tijdens wedstrijddag heren 1?
 • Bestuur bezoekende club;
 • Bestuur BQ ’28;
 • Ereleden;
 • Leden van verdienste;
 • Gedelegeerden namens het bestuur;
 • Elftalleiding, trainers van de bezoekende club en van BQ ’28;
 • Sponsoren Heren 1 en sponsoren met wie hierover afspraken zijn gemaakt;
 • Arbitrale trio;
 • Vertegenwoordigers KNVB;
 • Vertegenwoordigers gemeente Zwolle;
 • Pers/media;
 • Bardienstmedewerkers bestuurskamer;
 • Introducees in overleg met het bestuur. 

Openingstijden bestuurskamer tijdens wedstrijddag heren 1

openingstijden schenktijden alcohol laatste ronde
zaterdag 13.30 – 17.30 uur 13.30 – 17.15 uur 17.15 uur

 

 1. Wie mag in het wedstrijdsecretariaat op wedstrijddagen?
 • Elftalleiding bezoekende clubs en elftalleiding BQ28;
 • Trainers bezoekende clubs en trainers BQ28;
 • Scheidsrechters;
 • Gastheer/dame namens BQ28;
 • Wedstrijdsecretarissen;
 • EHBO/verzorger.
 1. Kantinebeleid voor bardiensten

 

Informatie over de gang van zaken betreffende de bardiensten op zaterdagen, zondagen en op de trainingsavonden.

 4.1 Bardiensten

De indeling van de kantinediensten is afhankelijk van de openstaande plekken na invulling van het rooster met vaste kantinevrijwilligers. De bardienst kun je pas beëindigen indien er een goede overdracht heeft plaatsgevonden. De bardiensten staan vermeld op de site. Als je niet kunt moet je zelf voor vervanging zorgen.

4.2 IVA certificering

Tijdens schenktijden voor alcohol is er minimaal 1 persoon aanwezig die IVA gecertificeerd is.

Alle vaste barmedewerkers zijn IVA gecertificeerd. Heeft u nog geen IVA certificaat, klik dan hier om dit te behalen.

 4.3 Instructies werkzaamheden kantine

Wat betreft de werkzaamheden die bij elke dienst horen, verwijzen wij naar de instructies die hiervoor zijn opgesteld. Deze instructies staan vermeld in de RODE map die ligt in het kastje achter de bar, achter het tabblad I (instructies). 

4.4 Regels en afspraken

Er is een aantal regels waaraan iedereen zich dient te houden:

De barinkomsten en, daarmee samenhangend, de organisatie van de kantine zijn voor Be Quick ‘ 28 heel erg belangrijk. De kantine-inkomsten zijn cruciaal voor het voortbestaan van de vereniging

Onderstaand in het kort de belangrijkste regels

 • Aan alle personen onder de 18 jaar mag geen alcoholische dranken verkocht worden en gebruik van alcohol onder de 18 jaar is niet toegestaan;
 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te nuttigen in de kantine, kleedkamers, verzorgingsruimten of elders op het terrein van de vereniging.
 • Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders (bijvoorbeeld in de kleedkamers, verzorgingsruimten of op de velden) te drinken dan in de kantine of op het terras en de tribune.
 • Tijdens wedstrijddagen mag op het afgebakende terras en tribune alcohol worden genuttigd mits deze is uitgeschonken in kunststof of kartonnen bekers.
 • Alle consumpties dienen direct afgerekend te worden.
 • Er mogen geen personen achter de bar of in de keuken die geen dienst draaien;
 • Achter de bar mogen geen alcoholische dranken worden gedronken.

Eventuele boetes zullen verhaald worden op diegenen die zich hier niet aan houden 

 • Indien er sprake is van drankmisbruik/of de indruk wordt gewekt tot drankmisbruik het mag barpersoneel aan betrokkene(n) geen alcohol meer verstrekken.

Openingstijden bar en keuken

Klik hier om naar de openingstijden te gaan.

Op speeldagen van PEC Zwolle is kantine geopend voor leden. Hiermee wordt bedoeld de wedstrijdmomenten van PEC Zwolle als deze buiten de openingstijden van ons clubhuis liggen.

Het clubhuis is op vrijdagavond en zondag gesloten. Bij evenementen of speciale wedstrijden kunnen afwijkende openingstijden gelden.

4.4 Afsluiten

 • De keuken en de bar dienen na afloop schoon achter te worden gelaten;
 • De tafels in de kantine met natte doek afnemen;
 • Vloer bezemschoon
 • Prullenbakken legen en volle vuilniszakken in de container buiten;

4.5 Bij vertrek

 • Alle deuren aan de buitenzijde van het pand controleren op afgesloten;
 • Het alarm van het clubhuis dient altijd ingeschakeld worden.

 

 

 

2022 Copyright Be Quick '28 | Powered By Be Quick '28 and dr. Pepper 🌶