Vertrouwenscontactpersoon

Enkele jaren geleden heeft het bestuur van Be Quick ’28 besloten een tweetal vertrouwenscontactpersonen aan te stellen. Vertrouwenscontactpersonen hebben bij ongewenst gedrag binnen de vereniging een ondersteunende taak naar de hulpvrager(s).

vertrouwenspersoonHet zogenaamd ongewenst gedrag komt overal voor en kan het sportplezier in hoge mate bederven. Onder ongewenst gedrag wordt in ieder geval verstaan:

 • seksuele intimidatie
 • agressie en geweld
 • pesten
 • discriminatie
 • interne criminaliteit

Indien u last heeft van dit ongewenste gedrag, dan kunt u contact opnemen met één van beide vertrouwenscontactpersonen. Zij hebben als taak:

 • te luisteren naar uw klachten en/of problemen
 • nagaan of bemiddeling wenselijk is
 • in samenspraak met de hulpvrager bepalen van de te ondernemen stappen
 • doorverwijzen naar hulpverlening
 • ondersteunen van de klager
 • nazorg verlenen

Bij Be Quick ’28 zijn een tweetal personen bereid gevonden om deze taak op zich te nemen. De vertrouwenscontactpersonen zijn:

 • Muriël Bosgra
 • Ada Heidebeld

Een korte introductie van beide vertrouwenscontactpersonen.

Muriël Bosgra

Muriël Bosgra

Muriël Bosgra: ik ben moeder van twee sportieve jongens, waarbij de oudste lange tijd bij Be Quick heeft gevoetbald. Ik werk alweer vijftien jaar als onderzoeker bij de Raad voor de Kinderbescherming. Sinds drie jaar ben ik, vanuit mijn eigen onderneming, ook aan het werk als familiemediator en kindbehartiger. Ik ben erop gericht om kinderen en ouders te ondersteunen in echtscheidingssituaties.

Ada Heideveld

Ada Heideveld

Ada Heideveld: Ik ken de club al jaren. Mijn oudste zoon heeft tot en met O19 gevoetbald bij Be Quick ’28 en mijn jongste speelt nog in O17. Daarnaast ben ik ruim vijf jaar bestuurslid geweest binnen de club, waaronder ook een aantal jaren voorzitter. In het dagelijks leven werk ik als bedrijfs jurist en mediator. Vanuit mijn juridische achtergrond ben ik mij verder gaan specialiseren in conflictsituaties en de menselijke factor daarin.

Als vertrouwenscontactpersonen zijn we een eerste aanspreekpunt binnen de vereniging met betrekking tot ongewenst gedrag. We willen graag een luisterend oor bieden en meedenken over de mogelijkheden om hulp te krijgen. Dus schroom niet om contact met ons te zoeken. Ons e-mailadres is vertrouwenspersoon@bequick28.nl.

2022 Copyright Be Quick '28 | Powered By Be Quick '28 and dr. Pepper 🌶