Kids First

Introductie Kids First

Kids First logoSporten is goed voor kinderen. Het verbetert hun conditie, gaat overgewicht tegen, is goed voor hun zelfvertrouwen en leert hen omgaan met emoties zoals boosheid en verdriet bij verliezen. Bovendien maken kinderen al sportend nieuwe vrienden en vriendinnen.

Maar helaas komt bijvoorbeeld ook pesten en intimidatie* op sportverenigingen voor. Dit kan er voor zorgen dat het plezier in het sporten minder wordt. En er zelfs toe leiden dat het kind wil stoppen met sporten.

Sport is dus goed voor kinderen, maar kan helemaal verkeerd uitpakken!

Om de waarde van sport te behouden en negatief gedrag te verminderen is een positieve sfeer op de vereniging heel belangrijk, dit noemen we een positief sportklimaat.

Bij een positief sportklimaat:

  • staat het kind centraal
  • ligt de focus van de training en de wedstrijd op plezier en beter worden of iets leren
  • hoort positieve coaching (van de trainer/leider, medespelers en ouders/supporters)
  • voelt iedereen zich prettig, veilig en gewaardeerd

Be Quick ’28 wil ervoor zorgen dat alle kinderen met plezier kunnen leren voetballen én zich optimaal ontwikkelen. Samen met Sportservice Zwolle en Lectoraat Sportpedagogiek van Hogeschool Windesheim is Be Quick ‘28 daarom het project Kids First gestart. Doel van dit project is in de praktijk te ontdekken hoe een sportclub een positieve sfeer voor kinderen kan realiseren.

Be Quick’28 doet mee aan dit tweejarige project en heeft een missie voor dit project opgeschreven: 

Bij Be Quick’28 wordt een positief sportklimaat actief gestimuleerd en beschermd door vrijwilligers, ouders en trainers/coaches binnen de vereniging als ook door het bestuur van de vereniging en de coördinerende commissies. 

Ook zijn er een aantal doelen afgesproken:

  •  Het thema ‘positief sportklimaat is bekend bij leden/vrijwilligers en ouders van de vereniging.
  • Er zijn in de vereniging initiatieven ondernomen om een positief sportklimaat te bevorderen.
  • De effecten van het stimuleren en bevorderen van een positief sportklimaat is merkbaar binnen de vereniging.

Waar staat Kids First voor?

Kids First staat voor een positief sportklimaat en de naam zegt het al, we focussen ons op kinderen en jeugd. Kids First heeft een aantal belangrijke uitgangspunten:


 

Elk kind staat centraal, ongeacht talent, achtergrond, karakter of ervaring

Dit betekent dat elk kind de optimale mogelijkheden moet krijgen om zich te ontwikkelen. Denk aan speelminuten, plaats in het veld, teamselectie, aangeboden trainingen en kwaliteit van trainingen. 

Holistisch denken.

Het gaat niet alleen om het leren voetballen. Voetbal is een sociale sport. Er moet veel aandacht zijn voor sociaal emotionele ontwikkeling en teamspel bijvoorbeeld: doorzetten, positieve feedback geven aan anderen, discipline, samenwerken, afspraken respecteren en gebruik maken van andermans kwaliteiten. 


 

Inclusief denken

Iedereen moet tevreden zijn met zijn of haar plek hebben in de sportvereniging, denk aan kinderen die misschien minder getalenteerd zijn, een handicap hebben of minder goed mee kunnen doen door hun omstandigheden. Sommige kinderen voetballen voor het plezier met hun vrienden, anderen willen veel leren en weer anderen willen vooral presteren, voor elk kind is plek!


 

Veilige en plezierige leeromgevingen worden vanuit het kind bekeken.

Hierbij moet niet worden gedacht vanuit een volwassen ‘bril’. Belangrijk is om erachter te komen wat plezier en veiligheid voor de jeugd betekent.


 

 

Plezier en lichamelijke activiteit staan voorop

Plezier maken en actief bezig zijn komt vóór alle andere zaken. Wie de jeugd wil behouden voor de voetbalsport, zal hen moeten laten ervaren dat voetballen heel erg leuk is om te doen en je leert ook nog van alles.


 

Ontwikkel de brede motorische vaardigheden, niet alleen de voetbalvaardigheden

Basismotoriek is het fundament voor specialistische vaardigheden, niet te snel focussen op een bepaalde motorische beweging (uitsluitend voetbal) dus! Doe eens: een potje handballen, evenwichtsoefeningen, tikkertje met bokspringen, gooien en vangen of met je ‘verkeerde’ been spelen.


 

Betrek ouders op een actieve en positieve manier

Ouders zijn nuttig, zij hebben vaak veel kwaliteiten en een netwerk die de coach of club kan inzetten en gebruiken. Bovendien willen ze het beste voor hun kinderen, dat past helemaal in het positieve sportklimaat.


 

Trainingen moeten gericht zijn op ontwikkeling

Kwalitatief goede trainers en leider zijn binnen de club van essentieel belang. Hierbij is het van belang dat coaches niet alleen worden geschoold op de voetbalontwikkeling, maar ook verstand hebben van groepsdynamiek en sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Ze moeten ondersteund worden in bijvoorbeeld het oplossen van ruzies, het geven van feedback of het omgaan met tegenslag.


 

Gebruik verschillende manieren van coaching voor een beter leerresultaat

Ieder kind is anders, daarom moet je kinderen verschillend benaderen en coachen. Als je voor ieder kind precies dezelfde coaching gebruikt of afspraken maakt dan sluit je niet bij elk individu goed aan.  


 

Gebruik competitie om op te leiden en niet als doel

Competitie moet worden ingezet als middel om te kijken of bepaalde vaardigheden of teamafspraken ‘lukken’. Het moet op geen enkele wijze het doel zijn. Zelfs niet in de prestatiesport, waar kinderen ‘in opleiding zijn’ voor een carrière in de sport. 

Welke partijen zijn betrokken bij Kids First ?

 ss zwolle
 windesheim
 hanze hogeschool
 logo Be Quick 28

Wie zitten er in de werkgroep?

Alex van de Vosse, voorzitter Be Quick ’28  Alex-van-de-Vosse
Marieke Tersteeg-Fix, Be Quick ’28  marieke fix
Martine Otten, Be Quick ’28  martine
Harold Hofenk, Lectotaat Sportpedagogiek Hogeschool Windesheim  Harold_Hofenk
Dion Reijnen, SportService Zwolle  dion
Yoni Even-Zur, onderzoeker Hanze Hogeschool  Yoni Even-Zur
Mart Faber, onderzoeker Hanze Hogeschool  Mart Faber

Wat is de status nu binnen Be Quick '28?

Het project ‘Kids First’ loopt tot en met de zomer van 2020, maar het ontwikkelen van een positief sportklimaat zal nog veel langer aandacht moeten krijgen!

Inmiddels is een eerste rapport verschenen van dit project. Mart Faber heeft voor zijn studie Sportkunde veel gesprekken gevoerd met allerlei mensen binnen Be Quick ’28. Hij wilde erachter komen hoe er tegen het veilige sportklimaat werd aangekeken. Hij heeft vooral gekeken naar de cultuur van onze club (welke sfeer heerst er in de club).

Ook is een team gevolgd en geobserveerd en hebben de onderzoekers van Kids First bij de trainer/leider en de spelers interviews afgenomen.

Mocht je hier meer over willen weten over de onderzoeken of over het project Kids First neem dan contact op of bekijk onderstaande video.

Contactpersoon

Marieke Fix is contactpersoon, haar e-mailadres is mariekefix@hotmail.com

2022 Copyright Be Quick '28 | Powered By Be Quick '28 and dr. Pepper 🌶