Procedure teruggave vrijwilligersbijdrage

Zoals u weet wordt van ieder spelend lid vanaf 16 jaar (JO-17) en van ouders / verzorgers van een jeugdlid tot 16 jaar verwacht dat hij / zij minimaal 12 (tot seizoen 15-16) of 16 uur (vanaf seizoen 16-17) vrijwilligerswerk voor onze vereniging verricht. Zonder uw medewerking en betrokkenheid kan onze vereniging niet bestaan.

Alle spelende leden van onze vereniging betalen naast hun contributie ook een zogenaamde vrijwilligerssbijdrage per kwartaal. Deze bijdrage kan na afloop van het seizoen bij de vereniging worden gedeclareerd wanneer de eerder genoemde 12 of 16 uren vrijwilligerswerk zijn verricht. Aanvragen is mogelijk tot 1 januari van het volgende voetbaljaar.

50_euroOp de ledenvergadering van 10 juni 2013 is de aangepaste procedure met betrekking tot het declareren van die vrijwilligersbijdrage aan de orde geweest.

Leden die hun bijdrage terug willen vragen dienen een daarvoor onderstaand online formulier volledig in te vullen en te verzenden. Het formulier dient vóór 1 oktober te worden verzonden. De teruggave zal dan verrekend worden met de contributie van het 4e kwartaal.

Na 1 oktober zullen de formulieren door of namens het bestuur worden gecontroleerd. Na akkoord bevinding gaan de formulieren naar de contributieadministratie en zal de vrijwilligersbijdrage als volgt geretourneerd worden:

  • Voor spelende leden zal de teruggaaf zal in mindering gebracht worden op de contributie factuur van het 4e kwartaal.
  • Voor ex-leden zal de teruggaaf worden teruggestort op het moment dat de leden de contributie voor het 4e kwartaal betalen. Zij zullen hiervoor een creditfactuur ontvangen.
  • Voor niet spelende leden die vorig seizoen nog spelend lid was: de teruggaaf kan niet in één keer worden verrekend, en zal verrekend worden met de contributie runs van het 4e, 1e en 2e kwartaal.

Vul onderstaand formulier in om uw bijdrage terug te vragen.

Formulier teruggave vrijwilligersbijdrage Be Quick ’28

De vragen met een * zijn verplicht in te vullen

2015 Copyright Be Quick '28 | Powered By Be Quick '28